Çocuğuma Benden Başka Kimse Kızamaz?

Bir koruma cümlesi gibi geliyor kulağa değil mi?

Eminim çocuklar da anne/babaları böyle söylediğinde, bir an için aynı şeyi hissediyordur.

____

Birkaç farkla;

🧩 Çocuk “-den başka” nın önüne gelebilecek öznelerle ilgili net değildir.

Kimler kızıp, bağırıp, vurabilir; kestiremez.

🧩 Onu kimin, neden koruyabileceğinden emin değildir.

Anne/Babası kızıp/bağırıp vurduğunda onlara karşı kendisini kimin ve neden koruyacağını bilemez.

🧩 Kendisine yapılacak muamelenin gerçekten “kötü” olduğundan emin değildir.

Eğer kızmak, bağırmak, vurmak kötü ise, anne/babasının neden yaptığını; normal ise, anne/babasının başkaları yaptığında onu neden korumak istediğini bilmez.

____

Korumak isterken, korunaksız bırakan bu ve benzeri cümleler yerine, “hiç kimse hiçbir çocuğa kızıp, bağırıp, vuramaz” diyebilmek için; hayatımızdan önce “aile içi istismarı” çıkarmamız; dahası bunu söyleyebilmek için önce kendimiz “inanmamız” gerekiyor.

____

Istismar deyince ağır geliyor hepimize..

Gelmeli de.

Ilk akla gelen fiziksel ve cinsel boyutuna kadar hiç gitmeden; istismar “niyetle” ilgilidir. En basit tanımıyla, iyi niyeti kötüye kullanmaktır.

____

Hangi çocuğun bile isteye doğuştan kötü niyetli olduğunu iddia edebilirsiniz?

Siz iddia etseniz bile; başta nöroloji yalanlar. Sadece “mantıklı” düşünme becerisini bir çocuk, 7 yaşından itibaren ve çok yavaş bir şekilde kazanmaya başlıyor.

Bizim her söylediğimize, her yaptığımıza inanan; doğru ve yanlışları bizimle şekillenen; hayatı bizi izleyerek kavrayan çocuğumuzun iyi niyetini cebimize koyup, biz ne yapıyoruz peki?

____

Arapçadan dilimize geçen “istismar” kelimesinin kökeni; “ürün, meyve vermek” anlamındaki “samara” fiilinden geliyor. “Semeresini toplamak” deyimini bilirsiniz. “İstismar” da bir şeyin “meyvesini almak”, o şeyi “sömürmek” anlamına geliyor.

____

Klasik wikipedia tanımlamasına göre ise;

Fiziksel istismar: Bir kişini rızası olmadan şiddete maruz kalarak fiziksel olarak acı verilmesi;

Cinsel istismar: Bir kişinin rızası olmadan veya fiziksel ve psikolojik baskıya maruz kalarak cinsel amaçlar için kullanılması;

Psikolojik istismar: Bir kişiyi yapmak istemediği bir şeyi yapmaya razı etmek için duygusal durumundan yararlanarak psikolojik baskı uygulanması.

____

Çocuklara yapılan genel muamele ve bakış açısına yani “niyete” dikkat edin. Adeta bir nesne gibi birilerine “ait” olan; onlar nasıl uygun görürse öyle yaşayan; nereye çekerlerse oraya gitmek zorunda kalan; uykusu, yemesi, içmesi, oturması, kalkması, gülmesi, ağlaması, yürümesi, koşması, konuşması, susması uzun yıllar hep birilerinin kontrolü altında olan çocuklar; itiraz edecek olsalar dahi, “razı etmek için duygusal durumundan yararlanan” (bkz. psikolojik istismar tanımı 👆) yetişkinlerle dolu bir çocukluk/gençlik tam olarak neye maruz kalıyor ve bundan neyin “normal” olduğunu öğreniyor sizce?

_____

Çocukları istismardan koruyalım derken; kendimizi de dahil ediyor muyuz?

Artık edelim mi?

_________

Görsel: http://sparethekids.com/2012/03/what-a-mama-bear-can-teach-humans-about-disciplining-children/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir