Şiddetsiz İletişim Nedir?

Şiddetsiz İletişim,

  • kendi değerlerimizden ödün vermeden karşımızdakini empati ile anlamaya,

  • karşımızdakini suçlamadan gerçek duygu ve ihtiyaçlarımızı açık yürekli bir dürüstlükle ifade etmeye odaklamaya yardım ederek,

  • ilişkilerimizin niteliğini temelinden düzeltmemize katkıda bulunur.

Şiddetsiz İletişim, bunu, dört unsurun yardımıyla gerçekleştirir:

  • Yargılarımızdan bağımsız GÖZLEM yapmak;

  • Doğrudan yüreğimizdeki DUYGUları fark etmek;

  • Değer ve özlemlerimizi ifade ederek İHTİYAÇlarımızı dile getirmek;

  • Net ve olumlu eylem dilinde ifade ettiğimiz RİCAlarda bulunmak.

 

Şiddetsiz İletişim, anlaşmazlık içindeki bütün tarafları empati ile can-ı gönülden dinleyerek anlama, bu yoldan bağlantı kurarak işbirliği zemini yaratma ve herkesin ihtiyacının gözetildiği ortak çözümler üretme sanatıdır.

Şiddetsiz İletişim özel ilişkilerden çalışma ortamına, sağlık ve sosyal hizmetler alanından polislere, hapishane çalışanları ve tutuklulara, okul ve eğitimden toplumsal dönüşüm örgütlenmelerine kadar çeşitli alanlardaki uygulamaları ile çatışmaları dönüştürmenin, ilişkilerimizi sağlığa kavuşturmanın ve barışın yolunu açar.

Şiddetsiz İletişim yeni hiçbir şey içermez. Yüreğimizde şiddetin olmadığı doğal şefkat durumunu ifade eden tarihsel şiddetsizlik prensiplerine dayanır. Şiddetsiz İletişim, içgüdüsel olarak zaten hep bildiğimiz, insanlarla hakiki bağlar kurmanın güzelliğini hatırlamamıza aracı olur. Biçimi basit olmakla birlikte, son derece dönüştürücü bir güce sahiptir.

Vivet Alevi

Sosyal hizmetler ve yetişkin eğitimi alanlarında çalışırken 1999 yılında Şiddetsiz İletişim-NVC ile tanıştım.

Hayatımı derinden etkileyen ve zenginleştiren bu yöntemi 2004 yılından beri sertifikalı eğitmen olarak paylaşıyorum. İnsanların kişisel, profesyonel hayatlarını geliştirmeye katkıda bulunmak niyeti ile bireylere, gruplara ve kurumlara seminerler, atölyeler, koçluk ve arabuluculuk hizmetleri sunuyorum. 

Bunun yanı sıra 2011 yılından beri CNVC sertifikalı eğitmen olmak isteyen adayların sürecine sertifika denetmeni olarak eşlik ediyorum.

Kaynak: https://www.siddetsiziletisim.com/siddetsiz-iletisim-nedir adresinden yazarın izniyle birebir alıntıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir